O jídelně

Samostatná školní jídelna Děčín IV. byla uvedena do provozu po nové rekonstrukci v roce 1986.

Právním subjektem je ŠJ od roku 1993. Zřizovatelem školní jídelny je Statutární město Děčín.

ŠJ je především zřízena pro stravování žáků základních a středních škol a žáků středních odborných škol a zaměstnanců.

Mimo tuto hlavní činnost provozuje ŠJ doplňkovou činnost, která slouží k zajištění stravování cizích strávníků a důchodců. ŠJ také zajišťuje obědy pro Centrum sociálních služeb v Děčíně.

ŠJ se nachází ve středu města Děčína v části Podmokly.

Přístup do ŠJ je z ulice Jungmannova, Děčín IV. Kancelář ŠJ je umístěna ve vestibulu budovy, hned po vstupu hlavním vchodem. ŠJ má dvě výdejní patra. ŠJ plně splňuje evropské požadavky na moderní vybavení a hygienu. Vaří se každý den dva teplé obědy a polévka. Strávníci si mohou vybrat jídlo podle chuti, nápoje jsou též podávány denně. Ovoce, zelenina, zeleninové saláty, kompoty a pečivo tvoří doplněk oběda.

Školní jídelna denně se uvaří cca 850 obědů. Obědy se připravují podle norem pro školní stravování. Při přípravě se musí dodržovat pestrost jídelního lístku a hmotnostní normy a také finanční limit na nákup potravin.

Na základě individuálního požadavku strávníka zajišťujeme dietní  a bezlepkovou stravu.

Výdej obědů probíhá v době od 10,45 do 14,45 hod. pro dospělé a studenty v prvním patře školní jídelny a od 12,00 do 14,00 hod. pro děti v druhém patře školní jídelny, provozní doba školní jídelny je  také uvedena v provozním řádu školní jídelny.

Od roku 2013 zrušila rada města poskytování příspěvku na obědy ve výši 6,- Kč občanům starších 70 let.

Od 1.9.2020 zajišťuje naše školní jídelna obědy pro žáky ve výdejně na základní škole Děčín IV, Na Stráni 879/2.

Příhláška ke školnímu stravování

Prohlášení o zpracování osobních údajů (GDPR) zde : Prohlášení.pdf

Dle zákona č. 250/2000 Sb. § 11 odst. 4, zveřejňujeme:

Schválený rozpočet městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2022

Schválený rozpočet městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2023

Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2022-2025

ALERGENY: Nařízení (EU) č. 1169/2011, ukládá od 13. prosince 2014 povinnost informovat strávníka o přítomných alergenech v potravinách a v jednotlivých pokrmech.

Co jsou alergeny:

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadeny imunologickou obranou organismu.

Alergeny budou uvedeny přímo v jídelním lístku.

Seznam alergenů:01 obiloviny, 02 korýši a výrobky z nich, 03 vejce a výrobky z nich, 04 ryby a výrobky z nich, 05 jádra a výrobky z nich, 06 sójové boby a výrobky z nich, 07 mléko a výrobky z něj, 08 skořápkové plody, 09 celer a výrobky z něj, 10 hořčice a výrobky z ní, 11 sezamová semena a výrobky z nich, 12 oxid siřičitý a siřičitany, 13 vlčí bob a výrobky z něj, 14 měkkýši a výrobky z nich.

Používání masa

I když používané receptury stanovují obvyklou váhu masa v syrovém stavu (pro kategorii 6-10 let  je 6dkg, pro 10-14 let je  7 dkg a pro 15-18 let je  8 dkg), tuto váhu si strávník nemůže vždy a za všech okolností vynutit. Receptury nejsou závazné, jídelna může používat jiné, které váhu masa mají jinou (např. ve stravování žáků středních a odborných škol to může být 9-10 dkg). U některých jídel musí být z důvodu použitého materiálu nebo technologického postupu váha masa vyšší, jindy zase nižší. Jestliže jídelna jeden den připraví větší porce masa, podruhé musí polo masitý pokrm s menším obsahem masa. Důležité je, že průměrná denní spotřeba veškerého masa za měsíc (tzn. v klasických masitých jídlech, ale také v polo masitých nebo v polévkách) na strávníka musí odpovídat dané normě s určenou tolerancí.

Množství podávaných pokrmů

Stravování se řídí Vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. Na váhu podávaných pokrmů je možné se optat u výdejního okénka a některá množství orientačně jsou vepsaná do tabulky, která je vyvěšena na nástěnce ve vestibulu školní jídelny. Školní jídelna ze zkušeností sama upravuje některá množství podávaných pokrmů. Školní jídelna umožňuje v rámci možností přidání pokrmů.

Doplňky podávané k obědu uvedené na jídelním lístku jsou určeny žákům základních škol, cizím strávníkům v rámci doplňkové činnosti se podávají pouze při dostatečné výši finančního normativu na potraviny. Doplňky k obědu nelze nárokovat.

Při zvyšování cen potravin na trhu, dodržení pestrosti jídelních lístků, získání kvalitnějších potravin, přistupujeme ke zvýšení ceny za obědy tak, aby školní jídelna zajistila i nadále plnění spotřebního koše a zajistila bezproblémový chod.

Ceny stravného od 1.7.2022

  • žáci (7-10 let): 27,83 Kč (finanční normativ)+ 4,16 DPH = 32,- Kč / záloha 700,- Kč
  • žáci (11-14 let): 29,57 Kč (finanční normativ)+ 4,43  DPH = 34,- Kč/ záloha 700,- Kč
  • žáci (15 let a více): 31,31 Kč (finanční normativ)+ 4,69 DPH = 36,– Kč/ záloha 700,- Kč
  • Dospělí  – cizí – oběd : 46,- Kč (potraviny)+ 19,22 Kč (režie)+ 9,78 DPH = 75,- Kč

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Děčínská karta

od ledna 2021 je možné Děčínskou kartu zakoupit i ve školní jídelně v hodnotě 89,– Kč.

Není nutné si vždy Děčínskou kartu kupovat, stravovací čip bude  i nadále platit. Pokud strávník začne používat děčínskou kartu, musí neporušený stravovací čip vrátit a bude mu vrácena kauce.

Současně ve školní jídelně mohou strávníci použít jak stravovací čip nebo Děčínskou kartu, cílem města je, aby všichni strávníci používali v budoucnu ve školní jídelně Děčínskou kartu.

Bližší informace k Děčínské kartě vám rádi zodpovíme.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!