O jídelně

Samostatná školní jídelna Děčín IV. byla uvedena do provozu po nové rekonstrukci v roce 1986.

Právním subjektem je ŠJ od roku 1993. Zřizovatelem školní jídelny je Statutární město Děčín.

ŠJ je především zřízena pro stravování žáků základních a středních škol a žáků středních odborných škol a zaměstnanců.

Mimo tuto hlavní činnost provozuje ŠJ doplňkovou činnost, která slouží k zajištění stravování cizích strávníků a důchodců. ŠJ také zajišťuje obědy pro Centrum sociálních služeb v Děčíně.

ŠJ se nachází ve středu města Děčína v části Podmokly.

Přístup do ŠJ je z ulice Jungmannova, Děčín IV. Kancelář ŠJ je umístěna ve vestibulu budovy, hned po vstupu hlavním vchodem. ŠJ má dvě výdejní patra. ŠJ plně splńuje evropské požadavky na moderní vybavení a hygienu. Vaří se každý den dva teplé obědy a polévka. Strávníci si mohou vybrat jídlo podle chuti, nápoje jsou též podávány denně. Ovoce, zelenina, zeleninové saláty, kompoty a pečivo tvoří doplněk oběda.

Školní jídelna denně se uvaří cca 850 obědů. Obědy se připravují podle norem pro školní stravování. Při přípravě se musí dodržovat pestrost jídelního lístku a hmotnostní normy a také finanční limit na nákup potravin.

Na základě individuálního požadavku strávníka zajišťujeme dietní  a bezlepkovou stravu.

Výdej obědů probíhá v době od 10,45 do 14,45 hod. pro dospělé a studenty v prvním patře školní jídelny a od 12,00 do 14,00 hod. pro děti v druhém patře školní jídelny, provozní doba školní jídelny je  také uvedena v provozním řádu školní jídelny.

Od roku 2013 zrušila rada města poskytování příspěvku na obědy ve výši 6,- Kč občanům starších 70 let.

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2020 (soubor PDF)

Příhláška ke školnímu stravování

Prohlášení o zpracování osobních údajů (GDPR) zde : Prohlášení.pdf

Dle zákona č. 250/2000 Sb. § 11 odst. 4, zveřejňujeme:

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2020 (soubor pdf)

Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019-2022

ALERGENY: Nařízení (EU) č. 1169/2011, ukládá od 13. prosince 2014 povinnost informovat strávníka o přítomných alergenech v potravinách a v jednotlivých pokrmech.

Co jsou alergeny:

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadeny imunologickou obranou organismu.

Alergeny budou uvedeny přímo v jídelním lístku.

Seznam alergenů:01 obiloviny, 02 korýši a výrobky z nich, 03 vejce a výrobky z nich, 04 ryby a výrobky z nich, 05 jádra a výrobky z nich, 06 sójové boby a výrobky z nich, 07 mléko a výrobky z něj, 08 skořápkové plody, 09 celer a výrobky z něj, 10 hořčice a výrobky z ní, 11 sezamová semena a výrobky z nich, 12 oxid siřičitý a siřičitany, 13 vlčí bob a výrobky z něj, 14 měkkýši a výrobky z nich.

Používání masa

I když používané receptury stanovují obvyklou váhu masa v syrovém stavu (pro kategorii 6-10 let  je 6dkg, pro 10-14 let je  7 dkg a pro 15-18 let je  8 dkg), tuto váhu si strávník nemůže vždy a za všech okolností vynutit. Receptury nejsou závazné, jídelna může používat jiné, které váhu masa mají jinou (např. ve stravování žáků středních a odborných škol to může být 9-10 dkg). U některých jídel musí být z důvodu použitého materiálu nebo technologického postupu váha masa vyšší, jindy zase nižší. Jestliže jídelna jeden den připraví větší porce masa, podruhé musí polo masitý pokrm s menším obsahem masa. Důležité je, že průměrná denní spotřeba veškerého masa za měsíc (tzn. v klasických masitých jídlech, ale také v polo masitých nebo v polévkách) na strávníka musí odpovídat dané normě s určenou tolerancí.

Množství podávaných pokrmů

Stravování se řídí Vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. Na váhu podávaných pokrmů je možné se optat u výdejního okénka a některá množství orientačně jsou vepsaná do tabulky, která je vyvěšena na nástěnce ve vestibulu školní jídelny. Školní jídelna ze zkušeností sama upravuje některá množství podávaných pokrmů. Školní jídelna umožňuje v rámci možností přidání pokrmů.

Úprava stravného od 1.7.2019 !!!!!!!

Při zvyšování cen potravin na trhu, dodržení pestrosti jídelních lístků, získání kvalitnějších potravin, přistupujeme ke zvýšení ceny za obědy tak, aby školní jídelna zajistila i nadále plnění spotřebního koše a zajistila bezproblémový chod.

Ceny stravného od 1.7.2019

  • žáci (6-10 let): 21,74 Kč (finanční normativ) + 3,26 DPH = 25,- Kč / záloha 600,- Kč
  • žáci (11-14 let): 23,48 Kč (finanční normativ) + 3,52  DPH = 27,- Kč/ záloha 600,- Kč
  • žáci (15 let a více): 25,22 Kč (finanční normativ)+ 3,78 DPH = 29,– Kč/ záloha 600,- Kč
  • Dospělí  – cizí – oběd :             58,- Kč ( 15 % DPH)
  • Pečovatelské domy ešusy :    55,- Kč  (15 % DPH)

Provozní hodiny pokladny pondělí až pátek  :

  7,30 – 8,00 hodin

11,00-12,00 hodin

12,30-14,15 hodin

Provoz školní jídelny o jarních prázdninách od 24.2. do 28.2.2020

Výdej obědů pouze od 11,00-13,00 hodin

Pokladna uzavřena – čerpání dovolené