Aktuality

Upozorněníinformace pro strávníky od 8.3.2021

V době od 8.3.2021 až do odvolání, byla strava automaticky odhlášena.
V tyto dny při distanční výuce mají žáci nárok na stravu, ale musí si jí PŘIHLÁSIT SAMI (internetové stravné, nebo telefonicky).
Strava se bude vydávat do vlastních jídlonosičů, POUZE ve Školní jídelně Jungmannova.
Výdejní doba 11.00 – 13.00 hodin.

Provoz školní jídelny od 19.4.2021 až do odvolání.

Školní jídelna otevřena od 11,00 hodin

od 11,00-12,00 hodin cizí strávníci pouze do jídlonosičů

od 11,00-12,00 hodin rodiče žáků pouze do jídlonosičů, kteří mají distanční výuku.

Mimo uvedenou dobu Vám obědy nebudou vydány.

Výdej obědů na jídelně pro žáky :

od 12,00-14,00 hodin v 1. a 2. poschodí

Žáci, kteří mají výuku ve škole, se stravují sami či s družinou v uvedených hodinách.

Výdej na ZŠ Na Stráni

od 11,15-14 hodin.

Pokladní hodiny :

11,00-12,00 hodin

12,30-14,00 hodin.

Informace pro žáky  (strávníky):

Strávník si musí v programu www.strava.cz, doplnit e-mailovou adresu. Pouze ti strávníci, kteří budou mít doplněnu e-mailovou adresu, budou dostávat informace přímo od nás ze školní jídelny, ohledně odhlašování a přihlašování v době covidu nebo nouzového stavu.