O jídelně

Samostatná školní jídelna Děčín IV. byla uvedena do provozu po nové rekonstrukci v roce 1986.

Právním subjektem je ŠJ od roku 1993. Zřizovatelem školní jídelny je Statutární město Děčín.

ŠJ je především zřízena pro stravování žáků základních a středních škol a žáků středních odborných škol a zaměstnanců.

Mimo tuto hlavní činnost provozuje ŠJ doplňkovou činnost, která slouží k zajištění stravování cizích strávníků a důchodců. ŠJ také zajišťuje obědy pro Centrum sociálních služeb v Děčíně.

ŠJ se nachází ve středu města Děčína v části Podmokly.

Přístup do ŠJ je z ulice Jungmannova, Děčín IV. Kancelář ŠJ je umístěna ve vestibulu budovy, hned po vstupu hlavním vchodem. ŠJ má dvě výdejní patra. ŠJ plně splńuje evropské požadavky na moderní vybavení a hygienu. Vaří se každý den dva teplé obědy a polévka. Strávníci si mohou vybrat jídlo podle chuti, nápoje jsou též podávány denně. Ovoce, zelenina, zeleninové saláty, kompoty a pečivo tvoří doplněk oběda.

Školní jídelna denně se uvaří cca 850 obědů. Obědy se připravují podle norem pro školní stravování. Při přípravě se musí dodržovat pestrost jídelního lístku a hmotnostní normy a také finanční limit na nákup potravin.

Na základě individuálního požadavku strávníka zajišťujeme dietní  a bezlepkovou stravu.

Výdej obědů probíhá v době od 10,45 do 14,45 hod. pro dospělé a studenty v prvním patře školní jídelny a od 12,00 do 14,00 hod. pro děti v druhém patře školní jídelny, provozní doba školní jídelny je  také uvedena v provozním řádu školní jídelny.

Od roku 2013 zrušila rada města poskytování příspěvku na obědy ve výši 6,- Kč občanům starších 70 let.

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2020 (soubor PDF)

Příhláška ke školnímu stravování

Prohlášení o zpracování osobních údajů (GDPR) zde : Prohlášení.pdf

Dle zákona č. 250/2000 Sb. § 11 odst. 4, zveřejňujeme:

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2020 (soubor pdf)

Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2019-2022

ALERGENY: Nařízení (EU) č. 1169/2011, ukládá od 13. prosince 2014 povinnost informovat strávníka o přítomných alergenech v potravinách a v jednotlivých pokrmech.

Co jsou alergeny:

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadeny imunologickou obranou organismu.

Alergeny budou uvedeny přímo v jídelním lístku.

Seznam alergenů:01 obiloviny, 02 korýši a výrobky z nich, 03 vejce a výrobky z nich, 04 ryby a výrobky z nich, 05 jádra a výrobky z nich, 06 sójové boby a výrobky z nich, 07 mléko a výrobky z něj, 08 skořápkové plody, 09 celer a výrobky z něj, 10 hořčice a výrobky z ní, 11 sezamová semena a výrobky z nich, 12 oxid siřičitý a siřičitany, 13 vlčí bob a výrobky z něj, 14 měkkýši a výrobky z nich.

Používání masa

I když používané receptury stanovují obvyklou váhu masa v syrovém stavu (pro kategorii 6-10 let  je 6dkg, pro 10-14 let je  7 dkg a pro 15-18 let je  8 dkg), tuto váhu si strávník nemůže vždy a za všech okolností vynutit. Receptury nejsou závazné, jídelna může používat jiné, které váhu masa mají jinou (např. ve stravování žáků středních a odborných škol to může být 9-10 dkg). U některých jídel musí být z důvodu použitého materiálu nebo technologického postupu váha masa vyšší, jindy zase nižší. Jestliže jídelna jeden den připraví větší porce masa, podruhé musí polo masitý pokrm s menším obsahem masa. Důležité je, že průměrná denní spotřeba veškerého masa za měsíc (tzn. v klasických masitých jídlech, ale také v polo masitých nebo v polévkách) na strávníka musí odpovídat dané normě s určenou tolerancí.

Množství podávaných pokrmů

Stravování se řídí Vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. Na váhu podávaných pokrmů je možné se optat u výdejního okénka a některá množství orientačně jsou vepsaná do tabulky, která je vyvěšena na nástěnce ve vestibulu školní jídelny. Školní jídelna ze zkušeností sama upravuje některá množství podávaných pokrmů. Školní jídelna umožňuje v rámci možností přidání pokrmů.

Při zvyšování cen potravin na trhu, dodržení pestrosti jídelních lístků, získání kvalitnějších potravin, přistupujeme ke zvýšení ceny za obědy tak, aby školní jídelna zajistila i nadále plnění spotřebního koše a zajistila bezproblémový chod.

Ceny stravného od 1.7.2020

 • žáci (6-10 let): 22,73 Kč (finanční normativ) + 2,27 DPH = 25,- Kč / záloha 600,- Kč
 • žáci (11-14 let): 24,55 Kč (finanční normativ) + 2,45  DPH = 27,- Kč/ záloha 600,- Kč
 • žáci (15 let a více): 26,37 Kč (finanční normativ)+ 2,63 DPH = 29,– Kč/ záloha 600,- Kč
 • Dospělí  – cizí – oběd :             65,- Kč ( 10 % DPH)
 • Pečovatelské domy ešusy :    60,- Kč  (10 % DPH)

Provoz školní jídelny během letních prázdnin :

od 1.7.2015 do 31.8. 2020 bude  provoz v omezeném provozu

výdej obědů pouze od 11,00-12,00 hodin na jídelně nebo

do vlastních jídlonosičů.

pokladní hodiny od 11,00-12,00 hodin

Ve dnech od 10.8. – 14.8.2020 pokladna uzavřena – čerpání dovolené

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Poptávka služby – průzkum trhu, zajištění přepravy jídel

Tato poptávka je vypisována pro zjištění ceny a okruhu zájemců o provozování této služby. Město Děčín vypisuje poptávku pro jím zřízenou příspěvkovou organizaci, na zajištění přepravy jídel ze Školní jídelny Jungmannova do ZŠ Na Stráni.

Jedná se o cca 600 kg jídla každý všední den, vozem je možno se 2x otočit, kompletní množství jídla musí být doručeno nejpozději do 12,00 hodin.

Společně s jídlem je třeba zajistit přepravu 4 pracovnic jídelny pro výdej obědů. Pouze pro směr ze školní jídelny do základní školy. Převoz osob může být též ve dvou etapách.

Z adresy Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova č. p. 640 na adresu Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2.

Jídla budou rozvážena ve várnicích v množství cca 25 ks (rozměry 1ks várnice: výška 46 cm a průměr 36 cm, váha 1 ks várnice 20 kg) a termoportech odhadem 10 ks (rozměry 1 ks termoportu: výška 30 cm, hloubka 66cm a šířka 42 cm, váha 1 ks cca 12 kg).

Odvoz může být zahájen nejdříve v 11,00 hodin. Vrácení zpět prázdných várnic cca ve 14,30 hodin ze základní školy do školní jídelny.

Pro zdárné zajištění provozu je nutné provést zkušební provoz, který je požadován cca v polovině měsíce srpna, kde budou přepravovány várnice s vodou, aby náklad hmotnostně odpovídal pozdější rozvážce jídla.

Ostrý provoz by byl zahájen zároveň se školním rokem tj. od 1.9.2020.

Zároveň upozorňujeme, že na přepravu pokrmů se vztahuje Nařízení evropské ho parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 , o hygieně potravin Příloha II, KAPITOLA IV bod 1 -7

 1. Dopravní prostředky a kontejnery používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu, podle potřeby musí být navrženy a konstruovány tak, aby umožnily odpovídající čištění nebo desinfekci.
 2. Kontejnery se nesmí používat na přepravu ničeho jiného než potravin, pokud by to mohlo způsobit kontaminaci.
 3. Pokud jsou dopravní prostředky nebo kontejnery používány k přepravě čehokoli jiného než potravin nebo pokud se různé druhy potravin přepravují současně, musí být výrobky podle potřeby účinným způsobem odděleny.
 4. Volně ložené potraviny v kapalném, zrnitém nebo práškovém stavu se musí přepravovat ve skříních nebo kontejnerech vyhrazených pro přepravu potravin. Označeny „Pouze pro potraviny“
 5. Účinné čištění dopravních prostředků (např. sanitační řád, plán úklidu, četnost)
 6. Potraviny v dopravních prostředcích nebo v kontejnerech musí být uloženy a chráněny tak, aby riziko kontaminace bylo sníženo na minimum.
 7. Podle potřeby musí být dopravní prostředky nebo kontejnery používané pro přepravu potravin schopné udržovat potraviny při vhodných teplotách a musí umožňovat monitorování těchto teplot.

Zájemce o zajištění této služby vloží svou nabídku, kde bude dle předmětu plnění stanovena kompletní denní cena v Kč bez DPH.

Vyhlašovatel poptávky si vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu se zájemcem, který podal nejvýhodnější nabídku, či případně nabídkové ceny použít jako podklad a smlouvu uzavřít pro vyhlášení veřejné zakázky.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Děčínská karta

od září 2020 dojde k rozšíření Děčínské karty ve školních jídelnách.

Děčínskou kartu bude možné zakoupit i ve školní jídelně od 17.8.2020 v hodnotě 59,– Kč.

Není nutné si vždy Děčínskou kartu kupovat, stravovací čip bude  i nadále platit. Pokud strávník začne používat děčínskou kartu, musí neporušený stravovací čip vrátit a bude mu vrácena kauce.

Současně ve školní jídelně mohou od září 2020 strávníci použít jak stravovací čip nebo Děčínskou kartu, cílem města je, aby všichni strávníci používali v budoucnu ve školní jídelně Děčínskou kartu.

Bližší informace k Děčínské kartě vám rádi zodpovíme.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!